พร้อม ! สำหรับ งานที่ใช่

พร้อม ! สำหรับ คนที่ใช่

คุณพร้อม

พร้อมให้บริการสรรหาบุคลากรทุกตำแหน่ง และสายงาน
JobPrompt ยินดีให้บริการเสมือนเพื่อนรู้ใจ

พร้อม ! ให้บริการ

Head Hunter

สรรหาบุคลากรให้ได้ตรงใจ

บริการสรรหาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า(บริษัท) พร้อมนัดหมายวันเซ็นสัญญาและวันเริ่มงานให้ จากนั้นทางลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างจะเป็นฝ่ายดูแลผู้สมัครต่อ

Outsourcing

สรรหาบุคคลากรให้ได้ตรงใจ + ดูแลต่อเนื่อง

บริการสรรหาบุคลากร ให้ตรงความต้องการและดูแลเรื่องการจ่ายเงินเดือนพนักงาน, สวัสดิการ, ประกันสังคม และอื่นๆ ตามที่บริษัทผู้ว่าจ้างกำหนด

Payroll Outsourcing

ดูแลเรื่องเงินเดือน และ สวัสดิการ

กรณีลูกค้ามีพนักงาน/บุคลากรในมือ และต้องการให้ จ๊อบพร้อมท์ ดูแลเรื่องการจ่ายเงินเดือนพนักงาน, สวัสดิการ, ประกันสังคม และอื่นๆ ตามแต่ที่บริษัทผู้ว่าจ้างกำหนด

ติดต่อเรา

Contact Us

ข้อมูลผู้ติดต่อ

ข้อมูลบริษัท

https://
บริการที่สนใจ
Scroll to Top